Śpiewane Ewangelie
QR code - scan this to listen

Śpiewane Ewangelie

A religion & spirituality and education podcast in Polish from Liturgia.pl
Website: http://www.liturgia.pl/kategoria/spiew-ewangelii/

Nagrania zostały przygotowane w tradycyjnym tonie dominikańskim, na podstawie muzycznego opracowania Marcina Bornusa-Szczycińskiego, zrealizowane przez Mateusza Kucharskiego i zaśpiewane przez o. Wojciecha Sznyka OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Schemat melodii Ewangelii znajdziecie w oficjalnych księgach liturgicznych zakonu dominikańskiego, w wydanym przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny Regulae cantus i w śpiewniku Niepojęta Trójco, tom I. Nagranie przygotowane dla Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu Liturgia.pl, zostało sfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej informacji i nuty na www.liturgia.pl.

© 2010-2020 Liturgia.pl · more infoArtwork and data is from the podcast’s open RSS feed; we link directly to audio · Read our DMCA procedure

Listen and follow

Keep up to date with Podnews for podcasting news, jobs and events every day

Get it free

Information for podcasters

Privacy: The player will download audio directly from the host if you listen. That shares data (like your IP address or details of your device) with them.
Affiliate links: This page links to Apple Podcasts. We may receive a commission for purchases made via those links.
Cache: This podcast page made . Scheduled for update on . Rebuild this page now

close

Rebuild this page

Some parts of this page are cached. You can get the latest detail and links by solving the simple maths question below.

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing