Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand

Digitala influencer-podden

Ratings and creators:  Podchaser
 no ratings yet: be first

A technology podcast in Swedish from: Consid AB
Add hosts, guests and other creators at Podchaser

Den digitala världens möjligheter är oändliga. Det faktum att det 2030 kommer saknas 100 000 ingenjörer och yrkesutbildade inom teknik i Sverige är därmed en skrämmande prognos. Den har fått oss på Consid att ta en uppsjö initiativ på temat att främja ett ökat teknikintresse, inte minst bland våra unga, och att lyfta de många digitala föredömen som rör sig inom olika instanser i vårt samhälle idag. I denna serie möter ni ett urval av Sveriges främsta digitala influencers som på olika sätt dagligen driver digitaliseringen framåt på ett föredömligt sätt inom sina respektive områden i öppna, inspirerande samtal med vår vd Peter Hellgren. Temat? Digitalisering.

Website: https://www.consid.se/digitala-influencer-podden/

Listen now

Listen elsewhere

Apps shown above are appropriate for your device. See all platforms.

Information for podcasters

Tools

Privacy: In common with all podcast players, pressing "play" on the inbuilt player above will download the audio directly from the podcast host, and in doing so will share some personal data (like your IP address or details of your device) with them.
Links: Spotify and Stitcher do not have official APIs: we are using best endeavours to match their podcast catalogue with this podcast.
Status: (Aug 7) We are currently unable to check for availability within Google Podcasts, after changes to Google code in early August 2019. Our Chartable category listings are not listing all Apple Podcasts countries and categories.

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free