Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand

Globālais latvietis. 21. gadsimts - deep links to episodes

These are magic links to individual episodes for Globālais latvietis. 21. gadsimts, provided to help you share episode links for this podcast that work on any device.

These links work on everything - they open the episode on Apple Podcasts on an iOS device like an iPhone; will open the episode on the Google Podcasts player on an Android device; and will open a web player on any other device. We’re currently linking to Google Podcasts on the web, since it displays episode notes in full. Right-click a link to copy the link address.

Just want to link to the podcast? Use this magic link: Listen to Globālais latvietis. 21. gadsimts

May 18 2020:Diasporas profesionāļu iniciatīvas Latvijas tautsaimniecībā krīzes pārvarēšanai
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 11 2020:Latviskās izglītības darbs ārpus Latvijas pandēmijas laikā
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 4 2020:Starp Austrāliju, Kanādu un Latviju. Tiekamas ar Ruņģu ģimeni
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 27 2020:Krīze maina sabiedrību un tās vērtības, izpratni par solidaritāti
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 20 2020:Pandēmijas radītie satricinājumi ekonomikā. Vērtē latviešu uzņēmēji pasaulē
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 30 2020:Spēja sadzīvot ar ierobežojumiem. Sazināmies ar latviešiem pasaulē
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 9 2020:Diasporas atbalsts talantīgiem un centīgiem jauniešiem Latvijā
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 2 2020:Iejusties skolā pēc atgriešanās: Skolas, skolotāju un vecāku sadarbības iespējas
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 24 2020:Diasporas un Latvijas uzņēmēju sadarbības virzieni nākotnē
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 17 2020:Šogad skolēnu dziesmu un deju svētki. Tiem gatavojas arī diasporas jaunieši
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 10 2020:Iespējams, reemigrantu senioriem nebūs jāmaksā IIN no pensijas, kas nopelnīta ārvalstīs
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 3 2020:Praktiskie jautājumi, kas skars Latvijas valstspiederīgos saistībā ar “Brexit”
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 27 2020:Iespējas atrast darbu Latvijā, ja ir vēlme pamest mītnes zemi
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 20 2020:Vai visiem trimdas arhīviem jāatgriežas Latvijā: viedokļi par un pret
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 6 2020:Kopā ar ekspertiem vērtējam līdzšinējās valsts aktivitātes reemigrācijas veicināšanā
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free