--:--:--
Apr 27: ७१ हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा राख्छु; मलाई कहिल्यै शर्ममा पर्न नदिनुहोस्!
Loading the audio...
--:--:--