Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand

Podlediad Caersalem - deep links to episodes

These are magic links to individual episodes for Podlediad Caersalem, provided to help you share episode links for this podcast that work on any device.

These links work on everything - they open the episode on Apple Podcasts on an iOS device like an iPhone; will open the episode on the Google Podcasts player on an Android device; and will open a web player on any other device. We’re currently linking to Google Podcasts on the web, since it displays episode notes in full. Right-click a link to copy the link address.

Just want to link to the podcast? Use this magic link: Listen to Podlediad Caersalem

Oct 13 2020:Pax Christi nid Pax Romana: Iesu yw ein heddwch
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 6 2020:Sut mae perthyn go-iawn i bobl Dduw?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 29 2020:Yn fyw a newydd yng Nghrist
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 24 2020:Y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth am Dduw ac adnabod Duw
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 17 2020:Beth yw cyfoeth go iawn?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 7 2020:Pwy ydw i? Sut ydym ni'n diffinio ein hunaniaeth.
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 21 2020:Beth yw ein pwrpas? gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 21 2020:'Presenoldeb Iesu'n newid perspectif' gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 8 2020:Ffydd gyda Rhys Llwyd a Denis Young
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 8 2020:Gobaith gyda Menna Machreth
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 8 2020:Duw fel tân gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 8 2020:Beth yw cariad go iawn? gyda Trystan Gwilym
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 9 2020:Gwneler Dy Ewyllys gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 3 2020:Addoli yn ystod y lockdown gyda Rhys Llwyd a Robin Luff
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 3 2020:Yr Eglwys fel cymuned gyda Rhys Llwyd ac eraill
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 19 2020:Esgyrn Sychion a'r Duw sy'n rhoi bywyd newydd gyda Rhys Llwyd a Meilyr Geraint
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 12 2020:Swper yr Arglwydd gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 12 2020:Sut i fod yn bobl Teyrnas Dduw yn wyneb ofn? gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 28 2020:Sut i ymateb i gariad Duw? gyda Siân Wyn Rees
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 24 2020:Beth yw gweddi a sut ydw i'n gweddïo? gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 16 2020:Dathliad Sul y Pasg - caneuon, gair a gweddi gyda Rhys Llwyd, Lowri Jones ac eraill
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 11 2020:A'i marwolaeth sydd a'r gair olaf? gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 4 2020:A'i crutch i bobl wan ydy Cristnogaeth? gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 23 2020:Trystio yn Nuw yn wyneb gofid y Coronafirws gyda Menna Machreth a Rhys Llwyd (oedfa lawn yn cynnwys caneuon)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 20 2020:"Sut ydw i'n gwybod beth yw ewyllys Duw?" gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 17 2020:Cyngor ymarferol Dr Robin Luff ynglŷn a COVID 19 - rhifyn arbennig o'r podlediad
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 16 2020:"Ble mae Duw pan dwi ei angen e fwyaf?" (Actau 18:1-11) gyda Simeon Baker
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 12 2020:"A’i ‘Y Cwymp’ sy’n achosi cynhesu byd-eang a’i ganlyniadau fel newyn a llifogydd?" gyda Mari Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 10 2020:"Beth ydi pwrpas bywyd?" (Rhufeiniaid 12:2) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 2 2020:Sut ddylai Cristnogion ymateb i genedlaetholdeb heddiw? (Genesis 11 a Datguddiad 7) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 25 2020:"Anfonaf angel: beth i gredu am angylion?" gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 11 2020:"Sut i ymateb i'r Tystion Jehofa? - 'Felly os ydy’r Mab yn eich rhyddhau chi byddwch yn rhydd go iawn.' (Ioan 8:36)" gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 11 2020:“Sut i ddelio â siom a dicter pan nad yw Duw yn ateb gweddi yn y ffordd roeddet ti wedi gobeithio?” gyda Jon Stammers
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 4 2020:"Iesu - take it or leave it? Sut mae'r ffydd Gristnogol yn gwneud synnwyr emosiynol?" gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 28 2020:"Sut mae diwylliant Teyrnas Dduw yn wahanol i ddiwylliant cyfoes?" gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 21 2020:“Os yw Duw’n bodoli pam nad yw’n fwy amlwg?” gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 21 2020:"Beth mae'r Beibl yn dweud am y frwydr Ysbrydol?" gyda Rhodri Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 14 2020:Talkin' 'bout my generation? Y gobaith Cristnogol i genedlaethau sydd mewn rhyfel gyda'i gilydd (1 Timotheus 5:1-2) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 14 2020:“Pam na wnaiff Cristnogion adael llonydd i bobl fyw 
eu bywyd fel mae nhw isio?” (Genesis 1:26) gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 7 2020:"Ble wyt ti?" - Y Duw sy'n chwilio amdanom ni (Genesis 3:9) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Dec 3 2019:Atgyfodiad Iesu yw'r Gobaith Cristnogol (Luc 24) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 26 2019:Addoliad a Chenhadaeth (Rhufeiniaid 12 a Ioan 4) a gyda Robin Luff
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 26 2019:'Sut dwi'n gwybod os ydy Duw yn fy ngharu?' Edrych ar y Groes (Luc Luc 23:44-56) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 12 2019:"Gadewch i'r Ysbryd Glân eich llenwi" (Effesiaid 5:15-21) gyda Mari Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 6 2019:Sut alla i fyw am byth? (Luc 18 ac 19) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 1 2019:Ffrwythau'r Ysbryd (Galatiaid 5) gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 22 2019:Cerdded yn yr Ysbryd (Galatiaid 5:13-18) gyda Menna Machreth
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 22 2019:Y Duw Arfradlon (Luc 15:11-32) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 15 2019:Yr Ysbryd Glân yn ein arwain (Galatiaid 5:16-26) gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 6 2019:Y gost o ddilyn Iesu (Luc 14:25-35) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 1 2019:Ein rhan a'n rôl yn yr Eglwys (1 Corinthiaid 12:12) gyda Mari Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 1 2019:Yr Ysbryd Glân a'r Gwyrthiol (Hebreaid 2:1-4) gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 24 2019:O ble ges ti'r ddawn? Neges am y Doniau Ysbrydol (1 Cor. 12:1-11) gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 17 2019:The Godfather, Brexit a'r Ffŵl Cyfoethog: gwersi o Luc 12:13-21 gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 10 2019:Darganfod gobaith yn wyneb gor-bryder/anxiety (Philipiaid 4:6-8) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 23 2019:"Iesu: goleuni i ti, a goleuni i'r byd" gyda Rhys Llwyd (Cyfres Efengyl Luc - Rhan 33 - Luc 11:33-36)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 23 2019:Pobl yr Ysbryd: Rhan 6 gyda Rhodri Jones (Actau 8:26-40)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 9 2019:"Ein Tad..." - trystio yn ein Tad nefol hyd yn oed pan nad ydym ni'n deall pob dim (Luc 11:1-13) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 2 2019:Stori Thora a Nerys a'u derbyn yn aelodau (30 Mehefin 2019)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 2 2019:Pobl yr Ysbryd: Rhan 4 gyda Siân Wyn Rees (2 Samuel 6)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 2 2019:Galatiaid: Rhan 4 gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 25 2019:Pobl yr Ysbryd: Rhan 3 gyda Arwel Jones (Ioan 7:37-44)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 21 2019:Teyrnas Duw gyda Martin Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 21 2019:Galatiaid: Rhan 3 gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 21 2019:Pobl yr Ysbryd: Rhan 2 gyda Rhodri Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 21 2019:Pobl yr Ysbryd: Rhan 1 gyda Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 4 2019:"Pwy oedd Mair yn meddwl oedd hi?" Hanes Mair a Martha yn cyfarfod Iesu (Luc 10:37-42) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 21 2019:Y Samariad Trugarog (Cyfres Efengyl Luc - Rhan 30) Luc 10:25-37 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 13 2019:"Ymprydio go iawn: cael gwared â chadwynio anghyfiawnder" (Eseia 58) gyda Mari Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 13 2019:Galatiaid: Rhan 2 gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 10 2019:"Ministry of Reconciliation" (2 Corinthiaid 5) gan Kang-San Tan, Cyfarwyddwr BMS World Mission
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 29 2019:Galatiaid: Rhan 1 gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 29 2019:Neges gan Arfon Jones (beibl.net) - "Os ydy'r Mab yn eich rhyddhau chi byddwch yn rhydd go iawn"
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 21 2019:"Cuddio neu gerdded?" (Genesis 3 a Daniel 3) gyda Eleri Alter
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 18 2019:"Neges i'w rannu ar frys . . . ond nid yn fyrbwyll" Cyfres Iesu – Efengyl Luc - Rhan 28 (Luc 10:1-12) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 10 2019:Yr Eglwys: Teulu Duw - gyda Hannah Smethurst
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 10 2019:"Hyder ... ond yn be?" (Philipiaid 3:2-9) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 5 2019:“Tyrd, dilyn fi.” Cyfres Efengyl Luc - Rhan 27 (Luc 9:57-62) gyda Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 17 2019:Cyfres Efengyl Luc - Rhan 26 - Luc 9:46-50 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 12 2019:Episode 112: "Gwladwriaeth lês Duw - bwyd i'r bol a bwyd i'r enaid": Neges o Ruth 2 gan Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 3 2019:Episode 38: Cyfres Luc - Rhan 25 - balchder (Luc 9:46-50)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 20 2019:Episode 37: “Shalôm! Yn union fel anfonodd y Tad fi, dw i hefyd yn eich anfon chi.” - Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 20 2019:Episode 36: Cyfres Luc - Rhan 24 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 15 2019:Episode 35: Ymateb i'r Comisiwn Mawr - Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 8 2019:Episode 34: Cyfres Luc - Rhan 23 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Dec 2 2018:Episode 33: Cyfres Luc - Rhan 22 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 30 2018:Episode 31: "Ail ddychmygu beth sy'n bosib" neges gan Siân Rees, bore Sul 25.11.2018
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 30 2018:Episode 32: "Undod yr Eglwys" neges gan ArwelJones, nos Sul 25.11.2018
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 20 2018:Episode 30: Neges Rhys Llwyd ar achlysur Bedydd Ceinwen - 18 Tachwedd 2018
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 20 2018:Episode 29: Stori Ceinwen (Bedydd 18 Tachwedd 2018)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 14 2018:Episode 28: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 6 - "Cymuned sy'n addoli" - Robin Luff
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 6 2018:Episode 27: Cyfres Luc - Rhan 20 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 3 2018:Episode 26: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 5 - "Rhoi i waith Duw" - Arwel Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 3 2018:Episode 25: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 4 - Rob Jones
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 19 2018:Episode 24: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 3 - Mari Williams
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 11 2018:Episode 23: Cyfres Luc - Rhan 19 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 25 2018:Episode 22: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 2 - Siân Wyn Rees
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 25 2018:Episode 21: Cyfres Ruth - Rhan 2 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 17 2018:Episode 20: Yr Eglwys fel Cymuned - Rhan 1 (1 Ioan 4:7-12 a 4:19-21) - Siân Wyn Rees
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 11 2018:Episode 19: Cyfres Ruth - Darganfod Duw yn y dirgel - Rhan 1
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 3 2018:Episode 18: Cyfres Luc - Rhan 18
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 1 2018:Episode 17: Cyfres Luc - Rhan 17
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 18 2018:Episode 16: Cyfres Luc - Rhan 16
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 3 2018:Episode 15: Cyfres Luc - Rhan 15
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 20 2018:Episode 14: Cyfres Luc - Rhan 14
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 19 2018:Episode 13: Antur Yr Atgyfodiad - Rhan 3 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 8 2018:Episode 12: Cyfres Luc - Rhan 13
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 19 2018:Episode 11: Antur Yr Atgyfodiad - Rhan 2 - Rhys Llwyd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 18 2018:Episode 10: Cyfres Luc - Rhan 12
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 11 2018:Episode 9: Antur Yr Atgyfodiad - Rhan 1 - Rhys Llwyd (Llanw 2018)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 20 2018:Episode 8: Cyfres Luc - Rhan 11
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 5 2018:Episode 111: Boed fy nghalon i ti'n Deml
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 4 2018:Episode 107: Diolch i ti yr Hollalluog Dduw
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 4 2018:Episode 108: Mi Glywaf Dyner Lais
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 4 2018:Episode 110: Caned Nef
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 4 2018:Episode 109: Mae'r Iesu'n Fwy Na'i Roddion
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 6 2018:Episode 7: Cyfres Luc - Rhan 9
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 23 2018:Episode 6: Cyfres Luc - Rhan 8
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Dec 5 2017:Episode 5: Cyfres Luc - Rhan 6
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 21 2017:Episode 4: Cyfres Luc - Rhan 5
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 9 2017:Episode 3: Cyfres Luc - Rhan 4
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 7 2017:Episode 2: Cyfres Luc - Rhan 3
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 30 2017:Episode 1: Cyfres Luc - Rhan 2
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 7 2017:Episode 106: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 16
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 19 2017:Episode 105: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 15
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 15 2017:Episode 104: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 14
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 22 2017:Episode 103: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 13
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 12 2017:Episode 102: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 12
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 101: Anerchiad Bore Dydd Iau gan John Treharne o Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 100: Anerchiad Bore Dydd Mawrth gan John Treharne o Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 97: Anerchiad Bore Dydd Mercher gan John Treharne o Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 99: Neges gan Rhiannon Lloyd, Nos Fercher Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 98: Neges gan Arfon Jones, Nos Fawrth Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 96: Oedfa Teulu Llanw 2017, Neges gan Menna Machreth
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 23 2017:Episode 95: Neges gan Rhun Murphy, Nos Iau Llanw 2017
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 3 2017:Episode 94: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 11
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 21 2017:Episode 93: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 10
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 9 2017:Episode 92: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 9
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 21 2017:Episode 91: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 8
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 5 2017:Episode 90: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 6
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 22 2016:Episode 89: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 5
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 16 2016:Episode 88: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 4
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 10 2016:Episode 87: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 3
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 20 2016:Episode 86: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 2
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Sep 5 2016:Episode 85: Cyfres 1 Corinthiaid - Rhan 1
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jul 3 2016:Episode 84: Cyfres Genesis - Rhan 10 - Joseff: Cynllun mawr Duw
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 19 2016:Episode 83: Cyfres Genesis - Rhan 9 - Breuddwyd Jacob: Goleuni Duw yn y tywyllwch
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 5 2016:Episode 82: Cyfres Genesis - Rhan 8 - Esau a Jacob: Etifeddiaeth ar werth?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 23 2016:Episode 81: Gorau Chwarae Cyd Chwarae - Rhan 3 - Yr Eglws: pawb i ddod a'i ddoniau (ysbrydol) i'r tîm
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 10 2016:Episode 80: Gorau Chwarae Cyd Chwarae - Rhan 2 - Yr Eglwys - Mwy Fel Teulu Na Chlwb
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 1 2016:Episode 79: Cyfres Genesis - Rhan 7 - Abraham ac Isaac: pam fod y Duw sydd angen dim yn gofyn am bopeth?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 24 2016:Episode 78: Gorau Chwarae Cyd Chwarae - Rhan 1 - Y Drindod: Duw Fel Tîm
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 17 2016:Episode 77: Cyfres Genesis - Rhan 6 - Abraham a Sara: Duw yn rhoi enw a hunaniaeth newydd
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 10 2016:Episode 76: Will Bowden 10 - 4-2016
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Apr 3 2016:Episode 75: Cyfres Genesis - Rhan 5 - Abraham a Sara: Galwad Duw i Abraham, galwad Duw i ni
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Mar 7 2016:Episode 74: Cyfres Genesis - Rhan 4 - Tŵr Babel: Undod mewn amrywiaeth
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 21 2016:Episode 73: Cyfres Genesis - Rhan 3 - Noa: Gobaith mawr y ganrif?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2016:Episode 72: Cyfres Genesis - Rhan 2 - Gardd Eden: Duw yn rwbio cywilydd allan, nid ei rwbio mewn
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jan 3 2016:Episode 71: Cyfres Genesis - Rhan 1 - Y Creu: pwy a pham? nid, sut a phryd?
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Nov 16 2015:Episode 70: Cyflwyno Iesu i Eraill - Rhan 1 - Cyfres Pobol y Newyddion Da
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Oct 4 2015:Episode 69: Addoli Iesu - Cyfres Pobol y Newyddion Da
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Jun 12 2015:Episode 68: Colosiaid – Rhan 14 (Colosiaid 4:2-6)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 26 2015:Episode 63: Colosiaid – Rhan 1 (Colosiaid 1:1-8)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 26 2015:Episode 65: Colosiaid – Rhan 4 (Colosiaid 1:21-23)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 26 2015:Episode 66: Colosiaid – Rhan 5 (Colosiaid 1:24-29)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 26 2015:Episode 64: Colosiaid – Rhan 3 (Colosiaid 1:15-20)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 26 2015:Episode 67: Colosiaid – Rhan 6 (Colosiaid 2:1-5)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 23 2015:Episode 61: Colosiaid – Rhan 11 (Colosiaid 3:1-11)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
May 23 2015:Episode 62: Colosiaid – Rhan 12 (Colosiaid 3:12-17)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 16 2015:Episode 60: 'Y Gras i sefyll o flaen Duw' - Arwel Jones - Hebreaid 4:1-16
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 16 2015:Episode 59: Colosiaid - Rhan 9 (Colosiaid 2:10b, 15)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 16 2015:Episode 58: 'Dechrau gyda Gras' - Arwel Jones - Effesiaid 2:1-10
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 48: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 4 – Y Neges i Thyatira (Datguddiad 2:18-29)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 56: Cyfres ‘Y Proffwyd Elias’ - Rhan 3 – Y Duw sy’n siarad yn y tawelwch (1 Brenhinoedd 19)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 53: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 5 – Y Neges i Sardis (Datguddiad 3:1-6)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 54: Cyfres ‘Y Proffwyd Elias’ - Rhan 1 – Y Duw sy’n rhoi bywyd (1 Brenhinoedd 17)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 57: Cyfres ‘Y Proffwyd Elias’ - Rhan 2 – Y Duw sy’n ateb drwy dân (1 Brenhinoedd 18)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 47: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 1 – Y Neges i Effasus (Datguddiad 2:1-7)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 55: Cyfres ‘Y Proffwyd Elias’ - Rhan 4 – Y Duw sy’n gyfiawn ac yn maddau (1 Brenhinoedd 21)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 49: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 3 – Y Neges i Pergamus (Datguddiad 2:12-17)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 52: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 6 – Y Neges i Philadelffia (Datguddiad 3:7-13)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 50: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 2 – Y Neges i Smyrna (Datguddiad 2:8-11)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 51: Cyfres ‘Y Da, y Drwg a’r Llugoer’ - Rhan 7 – Y Neges i Laodicea (Datguddiad 3:14-22)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 46: Colosiaid - Rhan 8 (Colosiaid 2:9-12)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 45: Pobl nid Adeilad - Rhan 5 – Eglwys sy’n Meithrin Disgyblion (Mathew 28:18-20)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 44: Pobl nid Adeilad - Rhan 4 – Eglwys sy’n Rhannu Cariad Duw (Marc 1:14-15 / 1 Thesaloniaid 2:8)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 41: Pobl nid Adeilad - Rhan 3 – Eglwys sy’n Dangos Cariad Duw (Lefiticus 25 / Luc 4:17-21)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 43: Pobl nid Adeilad - Rhan 1 – Eglwys Efengyl Ganolog (Ioan 5:24 / Ioan 8:31-32)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 7 2015:Episode 42: Pobl nid Adeilad - Rhan 2 – Eglwys Cymuned Ganolog (Effesiaid 2:15 / Titus 2:14)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 5 2015:Episode 40: Damhegion Iesu – Dameg y Tenantiaid Drwg (Mathew 21:33-46)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file
Feb 5 2015:Episode 39: Colosiaid - Rhan 7 (Colosiaid 2:6-8)
Apple Podcasts | Google Podcasts | Audio file

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free