Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand

Nollvisionen - Tylösandsseminariet 2018

A podcast in Swedish from: Trafikverket

Att sänka hastigheten är en avgörande fråga om vi ska klara nollvisionens etappmål om högst 220 döda på vägarna till år 2020. Där har yrkestrafiken en viktig roll. Hör vad forskare och taxi har att säga om farten i ett nytt avsnitt av Trafikverkets podcast Nollvisonen.
Under första halvåret 2018 pekade olyckssiffrorna tyvärr uppåt igen, efter ett positivt trendbrott under 2017. En kraftsamling krävs nu om Sverige ska klara nollvisionens etappmål till 2020. Hastighetsefterlevnad, nykterhet och insatser för cyklister och andra oskyddade trafikanterna, blir avgörande områden.
I två nya avsnitt av Trafikverkets podcast Nollvisionen rapporterar vi vad forskare, experter och branschfolk ansåg om de här frågorna vid årets stora trafiksäkerhetskonferens i Tylösand.
Den första delen handlar till stor del om yrkestrafikens dåliga hastighetsefterlevnad. En ny undersökning från forskare hos Folksam visar skrämmande resultat för hela branschen. Men taxi är sämst av alla på att hålla laglig hastighet. Hör vad taxibranschen själva har att säga om det här. Och vad säger Stockholms stad? Där står yrkesfordon för hälften av trafiken och de bidrar till att driva på en hög trafikrytm.

Website: http://nollvisionen.libsyn.com/

Listen now

Listen elsewhere

Apps shown above are appropriate for your device. See all platforms.

Information for podcasters

Tools

Privacy: In common with all podcast players, pressing "play" on the inbuilt player above will download the audio directly from the podcast host, and in doing so will share some personal data (like your IP address or details of your device) with them.
Links: Spotify and Stitcher do not have official APIs: we are using best endeavours to match their podcast catalogue with this podcast.

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free