Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand


Lederliv

Ratings and creators:  Podchaser
 no ratings yet: be first

A careers podcast in Norwegian from: Apeland
Add hosts, guests and other creators at Podchaser

Ambisjonen for Lederliv er å skape en inspirasjonskilde for alle som er interesserte i ledelse og ledere. Vi møter ledere for ulike virksomheter og lar dem dele sine tanker gjennom gode samtaler. Noen av lederne er kjente, noen er ukjente, alle er engasjerte. Lederne intervjues av adm. direktør Ole Christian Apeland i kommunikasjonsbyrået Apeland, som har mer enn 25 års erfaring som leder og kommunikasjonsrådgiver for ledere.

Website: http://lederliv.no

Listen now

Listen elsewhere

Information for podcasters

Tools

Privacy: In common with all podcast players, pressing "play" on the inbuilt player above will download the audio directly from the podcast host, and in doing so will share some personal data (like your IP address or details of your device) with them.
Links: Spotify and Stitcher do not have official APIs: we are using best endeavours to match their podcast catalogue with this podcast.
Cache: We cache most information on these pages for seven days; audio analysis for considerably longer. This page was produced on February 26 at 10:57:45 UTC. Flush the cache

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free